Handboeken Boom|De Tijdstroom

De handboeken van Boom|de Tijdstroom hadden een nieuw stramien en de daarop volgende omslag ontwerpen nodig. Door de illustraties(die soms door kennissen of familieleden van de auteurs werden gemaakt) monochroom weer te geven en in achtergrondkleur te variëren ontstond een eenduidige en duidelijk herkenbare serie boeken.

Handboek Angst- en dwangstoornissen
Handboek Verslaving
Leerboek Forensische psychiatrie
Handboek Psychiatrisch onderzoek
Handboek Schizofreniespectrum-stoornissen
Handboek Suïcidaal gedrag
Handboek Psychiatrie en religie
Handboek Groepspsychotherapie
Leerboek Neurowetenschappen voor de klinische psychiatrie
Leerboek Elektroconvulsietherapie
Handboek Stoornis en delict
Handboek Culturele psychiatrie en psychotherapie
Handboek Psychiatrie in de laatste levensfase
Handboek Bipolaire stemmingsstoornissen